Get Adobe Flash player

เมนู

ผลงานวิชาการ

Data Center

สำหรับเจ้าหน้าที่

ล็อกอิน

ข่าวสารการรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมา จำนวน 13 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างเหมา จำนวน 13 อัตรา

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมา จำนวน 13 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ,นักจิตวิทยา,รังสีการแพทย์,เจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ,นักจิตวิทยา,รังสีการแพทย์,เจ้าพนักงานธุรการ

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ,นักจิตวิทยา,รังสีการแพทย์,เจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและพนักงานเปล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและพนักงานเปล

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาตำแหน่งพนักงานเปล

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ,จพ.เภสัชกรรมและพนักงานประจำห้องยา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ,จพ.เภสัชกรรมและพนักงานประจำห้องยา

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมและพนักงานประจำห้องยา

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาตำแหน่งนักรังสีการแพทย์, พยาบาลวิชาชีพ, แพทย์แผนจีน

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านตำแหน่งนักกายภาพบำบัด,จพ.เภสัช,จพ.การเงินฯ,ผู้ช่วยทันตแพทย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักกายภาพบำบัด,จพ.เภสัช,จพ.การเงินฯ,ผู้ช่วยทันตแพทย์

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมา 7 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา,พนักงานทำความสะอาด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา,พนักงานทำความสะอาด

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด,พนักงานประจำห้องยา

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านตำแหน่งพนักงานเปล

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Facebook