Get Adobe Flash player

เมนู

ผลงานวิชาการ

Data Center

สำหรับเจ้าหน้าที่

ล็อกอิน

ข่าวสารการรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างรายวัน 5 อัตรา 

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างรายวัน 5 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกลูกจ้างเหมาตำแหน่งพนักงานพิมพ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานพิมพ์

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างรายวัน 3 อัตราและลูกจ้างเหมาจำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกลูกจ้างเหมาตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 3 ตำแหน่ง 8 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 3 ตำแหน่ง 8 อัตรา

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 3 ตำแหน่ง 8 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านลูกจ้างรายวัน 3 อัตราและลูกจ้างเหมา 3 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างรายวัน 3 อัตราและลูกจ้างเหมา 3 อัตรา

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างรายวัน 3 อัตราและลูกจ้างเหมา 3 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมา จำนวน 13 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างเหมา จำนวน 13 อัตรา

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมา จำนวน 13 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ,นักจิตวิทยา,รังสีการแพทย์,เจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ,นักจิตวิทยา,รังสีการแพทย์,เจ้าพนักงานธุรการ

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ,นักจิตวิทยา,รังสีการแพทย์,เจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและพนักงานเปล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและพนักงานเปล

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาตำแหน่งพนักงานเปล

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ,จพ.เภสัชกรรมและพนักงานประจำห้องยา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ,จพ.เภสัชกรรมและพนักงานประจำห้องยา

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมและพนักงานประจำห้องยา

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาตำแหน่งนักรังสีการแพทย์, พยาบาลวิชาชีพ, แพทย์แผนจีน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Facebook