Get Adobe Flash player

ผลงานวิชาการ

Data Center

สำหรับเจ้าหน้าที่

ล็อกอิน

ข่าวสารการรับสมัครงาน

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมา 7 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา,พนักงานทำความสะอาด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา,พนักงานทำความสะอาด

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด,พนักงานประจำห้องยา

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านตำแหน่งพนักงานเปล

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานเปล

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม  

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม  

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านพยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านพยาบาลวิชาชีพ  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านพยาบาลวิชาชีพ  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านพนักงานขับรถ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างเหมาตำแหน่งพนักงานขับรถ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Facebook