Get Adobe Flash player

เมนู

ผลงานวิชาการ

Data Center

สำหรับเจ้าหน้าที่

ล็อกอิน

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท
        เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ข่าวสารการรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างรายวันตำแหน่งแพทย์ พยาบาล พนง.ช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างรายวันตำแหน่งแพทย์ พยาบาล พนง.ช่วยเหลือคนไข้

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างรายวันตำแหน่งแพทย์ พยาบาล พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกลูกจ้างรายวัน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างรายวันตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์และพนักงานซักฟอก

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างรายวันตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์และพนักงานซักฟอก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างรายวัน 5 อัตรา 

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างรายวัน 5 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกลูกจ้างเหมาตำแหน่งพนักงานพิมพ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานพิมพ์

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างรายวัน 3 อัตราและลูกจ้างเหมาจำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกลูกจ้างเหมาตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 2 อัตรา

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Facebook