Get Adobe Flash player

เมนู

ผลงานวิชาการ

Data Center

สำหรับเจ้าหน้าที่

ล็อกอิน

คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งดังนี้    
   -  พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 11 อัตรา  
    -  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา
ขอให้ผู้ที่สอบได้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลจะนะ

ในวันที่ 1 กรกฎาคม2567 เวลา 08.00 น.

รายชื่อผู้สอบผ่าน 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Facebook