Get Adobe Flash player

เมนู

ผลงานวิชาการ

Data Center

สำหรับเจ้าหน้าที่

ล็อกอิน

คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

การดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายวันตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์  จำนวน 1 อัตรา และพนักงานซักฟอก จำนวน 1 อัตรา

ได้เสร็จสิ้นแล้ว ดังรายละเอียดแนบท้าย ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว
ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลจะนะ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.
รายชื่อผู้สอบผ่าน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Facebook