Get Adobe Flash player

เมนู

ผลงานวิชาการ

Data Center

สำหรับเจ้าหน้าที่

ล็อกอิน

คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก » คลังความรู้ » ความเข้าใจพื้นฐานต่อโรคโควิด

บทความความเข้าใจพื้นฐานต่อโรคโควิด ตอนที่ 14 โควิด แนวต้านโควิดชายแดนใต้ รุกเข้าสู่ระดับตำบลแล้ว
     เปิดด่านรับคนไทยจากมาเลย์กลับบ้าน ความเสี่ยงระลอกสอง คนทยอยกลับนับหมื่น ระบบพร้อมรับมือแค่ไหน นี่คือโจทย์ที่ท้าทายมากๆ
     คนไทยที่ยังตกค้างในมาเลเซียนับหมื่นราย กำลังจ่อทยอยกลับมาเมืองไทย หลังจากการปิดด่านทั้งไทยและมาซียยาวนานร่วมเดือน คนไทยที่ตกค้างในมาเลเซียส่วนใหญ่ไปเป็นลูกจ้างใช้แรงงาน วันนี้ 18 เมษายน 2563 ได้มีการเริ่มเปิดด่านอีกครั้ง ระบบการรับมือของประเทศไทยพร้อมแค่ไหน
     ก่อนจะตอบว่าพร้อมแค่ไหน ขอให้มาดูตัวอย่างของจังหวัดสงขลา ที่ได้วางระบบไว้เพื่อรองรับกันก่อนครับ
     ทุกตำบลในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ได้เตรียมจัดให้มีพื้นที่เพื่อทำ local quarantine ในการกักตัวคนที่กลับจากต่างประเทศและมาเลเซีย กักนาน14 วัน ซึ่งส่วนใหญ่ในชนบทจะใช้โรงเรียนเป็นพื้นที่กักตัว เพราะมีห้องเรียนหลายห้อง สามารถแยกกันนอนกักตัวได้ ส่วนพื้นที่เขตเมืองมีบางที่ใช้โรงแรมเป็นที่กักตัว
     ด่านพรมแดนจะเปิดรับคนไทยกลับในจำนวนจำกัด เช่นด่านสะเดา จังหวัดสงขลาจะรับวันละ 100 คน โดยทุกคนต้องลงทะเบียนมาก่อน ไม่มีชื่อจากการลงทะเบียนจะผ่านด่านไม่ได้
     เมื่อผ่านด่านมา จะมีการคัดกรองเข้มข้นที่ด่าน ใครเข้าข่ายมีไข้ ไอ น้ำมูก หรือมีประวัติเสี่ยงเช่นเข้าร่วมกิจกรรมที่มีคนหมู่มาก คนกลุ่มนี้ถูกนำส่งมาตรวจเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลสะเดา โดยทุกคนจะได้รับการ swab เพื่อตรวจหาโควิด ระหว่างรอผลราว 24 ชั่วโมง จะถูกส่งไปนอนยังพื้นที่กักโรคในที่ที่จัดให้ (โรงพยาบาลหรือโรงแรมที่ด่านนอก) หากผลเป็นบวกคือพบเชื้อจะถูกนำส่งโรงพยาบาลใกล้บ้านเพื่อกักตัว 14 วัน แต่หากผลเป็นลบ จะนำส่งกลับไปกักตัวในระดับตำบลที่เขาอยู่อาศัย
     คนที่ผ่านการคัดกรองที่ด่านแล้วพบว่าไม่มีความเสี่ยงหรือไม่มีอาการใดๆ สบายดี จะมีรถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในตำบลที่ผู้นั้นพักอาศัยมารับ เพื่อนำไปกักตัว 14 วัน กระจายกันไปทั่วภาคใต้
     ระหว่างกักตัวในระดับตำบล เจ้าหน้าที่ รพ.สต.จะมาเยี่ยมทุกวัน หากพบว่ามีไข้ ไอ น้ำมูก หรือป่วย รถพยาบาลจะมารับเพื่อส่งโรงพยาบาลและจะได้รับการ swab อีกครั้ง ทั้งนี้ระหว่างรอผล swab จะให้ admit รอผล swab ที่โรงพยาบาล หากผลเป็นบวกคือพบเชื้อก็ต้องนอนโรงพยาบาลไปอีก 14 วันนับจากวันที่ admit หากผลเป็นลบก็ส่งกลับไปกักตัวในตำบลเช่นเดิม
     เมื่อกักครบ 14 วัน หรือ admitครบ 14 วันก็ให้กลับบ้านได้ แต่ยังคงเน้นการเว้นระยะห่างทางสังคม ล้างมือบ่อยๆ และใส่หน้ากากอนามัยเสมอ แนวต้านโควิดในบัดนี้ ได้รุกเข้าไปในระดับตำบลแล้ว กักตัวตั้ง 14 วัน เรื่องสถานที่กักตัวจึงไม่ง่าย สถานที่ที่เตรียมไว้อาจจะไม่พอ วันนี้วันแรก มีคนจะนะผ่านด่านกลับมา 4 คนแรก และจะมีมาอีกทุกวัน รอลุ้นครับว่าจะนอนโรงเรียนในตำบลหรือต้องนอนในโรงพยาบาล

นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ 18 เมษายน 2563

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Facebook