Get Adobe Flash player

เมนู

ผลงานวิชาการ

Data Center

สำหรับเจ้าหน้าที่

ล็อกอิน

คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก
การดำเนินการสอบคัดเลือกในตำแหน่งดังนี้
1. นักกายภาพบำบัด                    
2. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม            
3. เจ้าพนักงานเวชสถิติ              
4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี      
5. ผู้ช่วยทันตแพทย์      
ได้เสร็จสิ้นแล้ว ดังรายละเอียดแนบท้าย ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว
ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลจะนะ ภายในวันที่  1 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.

รายชื่อผู้สอบผ่าน

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Facebook