Get Adobe Flash player

เมนู

ผลงานวิชาการ

Data Center

สำหรับเจ้าหน้าที่

ล็อกอิน

คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

                enlightenedเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่เราทุกคนต้องช่วยกันพัฒนาโลกของเราทั้งใบนี้ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือเรื่องสาธารณสุขและพลังงานสะอาดที่ยั่งยืน ถอดโมเดลโซลาร์เซลล์  "เปลี่ยนแดดเป็นไฟฟ้า"  ของโรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Facebook