Get Adobe Flash player

เมนู

ผลงานวิชาการ

Data Center

สำหรับเจ้าหน้าที่

ล็อกอิน

คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท
        เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2567

       ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะนะ ต่างปลื้มปิติและชื่นชมโสมนัส ในพระบุญญาบารมีที่ทรงได้รับการสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระเกียรติยศสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี
         ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ ปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชวิริยอุตสาหะและความจงรักภักดี ทั้งมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารเป็นที่ประจักษ์ แก่ผองพสกนิกร
         ในโอกาสมหามงคลยิ่งนี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล ปกอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเจริญด้วยจตุรพิธพรพิพัฒน์สวัสดิมงคล      พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ สถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงประชาสถาพรตราบกาลนาน

 – ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

พระราชกรณียกิจแรกในฐานะสมเด็จพระราชินี
         ภายหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาสมเด็จพระราชินี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 แล้วนั้น พระราชกรณียกิจแรกในฐานะสมเด็จพระราชินี คือโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ณ เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า นำมาซึ่งความปลื้มปีติของพสกนิกรเป็นล้นพ้นที่ได้ยลพระสิริโฉมอย่างใกล้ชิดเป็นครั้งแรก

พระราชกรณียกิจวันสตรีไทย ปี 2562
         สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด ‘สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน’ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และยังมีพระราชดำรัส ที่จะสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อีกด้วย

พระราชกรณียกิจด้านการศาสนา
         สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงดำรงพระองค์เป็นพุทธมามกะ ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เป็นเครื่องทรงฤดูฝน เครื่องทรงฤดูหนาว และเครื่องทรงฤดูร้อน
          นอกจากนั้นแล้ว เมื่อถึงฤดูกาลทอดกฐิน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้เสด็จฯ ไปในการถวายผ้าพระกฐินในพระอารามหลวงต่างๆ

พระราชกรณียกิจด้านการทหาร
         สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงดำรงพระยศ พลเอก (พิเศษ) หญิง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี รองผู้บัญชาการสูงสุด หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ในพิธีสวนสนามวันกองทัพไทยปีนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้โดยเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ไปในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารและตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันกองทัพไทย 18 มกราคมของทุกปี ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี โดยปีนี้เป็นการสวนสนามครั้งยิ่งใหญ่ครั้งแรกในรัชสมัยปัจจุบัน

พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา
           สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงสำเร็จการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อ พ.ศ. 2543 เมื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้จัดงานเฉลิมฉลอง 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานงานเฉลิมฉลอง และทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขต สุวรรณภูมิ

พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19
         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเข้าเฝ้าฯ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต รายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตรโครงการพระราชทานความช่วยเหลือประชาชน ในความรับผิดชอบของกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ณ กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เช่น การเย็บถุงพระราชทาน การสาธิตทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การทำ Silk Screen ลงบนผ้า เพื่อนำมาเย็บเป็นถุงผ้าพระราชทาน ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงเย็บหน้ากากผ้าสำหรับเป็นตัวอย่างให้กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์นำไปผลิตเพื่อพระราชทานแก่ข้าราชบริพารและราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนด้วย

          ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 1 – 5 มิถุนายน 2567

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Facebook