Get Adobe Flash player

เมนู

ผลงานวิชาการ

Data Center

สำหรับเจ้าหน้าที่

ล็อกอิน

คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งดังนี้
1. ตำแหน่งพยาบาลวิซาชีพ จำนวน 3 อัตรา
2. ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
5. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา
6. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา
7. ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา
8. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลจะนะ
ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม - 5 เมษายน 2566 ในเวลาราชการ
ภาคเช้าเวลา 08.00 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Facebook