Get Adobe Flash player

เมนู

ผลงานวิชาการ

Data Center

สำหรับเจ้าหน้าที่

ล็อกอิน

คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

การดำเนินการสอบคัดเลือกในตำแหน่งดังนี้
         1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา
         2. ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา
         3. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
         4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

ได้เสร็จสิ้นแล้ว ดังรายละเอียดแนบท้าย ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว
ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลจะนะ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.

รายชื่อผู้สอบผ่าน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Facebook