Get Adobe Flash player

เมนู

ผลงานวิชาการ

Data Center

สำหรับเจ้าหน้าที่

ล็อกอิน

คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

การดำเนินการสอบคัดเลือกในตำแหน่งดังนี้
1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 4 อัตรา
2. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (แพทย์แผนจีน) จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา
ได้เสร็จสิ้นแล้ว ดังรายละเอียดแนบท้าย ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว
ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลจะนะ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.

รายชื่อผู้สอบผ่าน

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Facebook