Get Adobe Flash player

เมนู

ผลงานวิชาการ

Data Center

สำหรับเจ้าหน้าที่

ล็อกอิน

คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

การดำเนินการสอบคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ได้เสร็จสิ้นแล้ว

ดังรายละเอียดแนบท้าย ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว

ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลจะนะ ภายในวันที่  25 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.

รายชื่อผู้สอบผ่าน

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Facebook