Get Adobe Flash player

เมนู

ผลงานวิชาการ

Data Center

สำหรับเจ้าหน้าที่

ล็อกอิน

คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

การดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายวันในตำแหน่งดังนี้
- พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
- พนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา
- คนสวน จำนวน 1 อัตรา
- เภสัชกร  จำนวน 1 อัตรา
- นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
- นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
ได้เสร็จสิ้นแล้ว ดังรายละเอียดแนบท้าย ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว
ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลจะนะ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น.

รายชื่อผู้สอบผ่าน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Facebook