Get Adobe Flash player

เมนู

ผลงานวิชาการ

Data Center

สำหรับเจ้าหน้าที่

ล็อกอิน

คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

การดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันในตำแหน่งดังนี้
- พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 4 อัตรา
- นักกายภาพบำบัด  จำนวน 1 อัตรา
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา
ได้เสร็จสิ้นแล้ว ดังรายละเอียดแนบท้าย ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว
ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลจะนะ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.

รายชื่อผู้สอบผ่าน

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Facebook