Get Adobe Flash player

เมนู

ผลงานวิชาการ

Data Center

สำหรับเจ้าหน้าที่

ล็อกอิน

คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ในตำแหน่งดังนี้
1. ตำแหน่งพยาบาลวิซาชีพ จำนวน 3 อัตรา
2. ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
5. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา
6. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา
7. ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา
8. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา
ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายให้มารายงานตัวเพื่อเข้าสอบในวันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 (ตึกเก่า) โรงพยาบาลจะนะ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Facebook