Get Adobe Flash player

เมนู

ผลงานวิชาการ

Data Center

สำหรับเจ้าหน้าที่

ล็อกอิน

คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ในตำแหน่งดังนี้
- พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
- พนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา
- คนสวน จำนวน 1 อัตรา
- เภสัชกร  จำนวน 1 อัตรา
- นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
- นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายให้มารายงานตัวเพื่อเข้าสอบในวันที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 (ตึกเก่า) โรงพยาบาลจะนะ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Facebook