Get Adobe Flash player

เมนู

ผลงานวิชาการ

Data Center

สำหรับเจ้าหน้าที่

ล็อกอิน

คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ในตำแหน่งดังนี้

1. นักกายภาพบำบัด                    

2. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม            

3. เจ้าพนักงานเวชสถิติ              

4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี      

5. ผู้ช่วยทันตแพทย์                     

ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายให้มารายงานตัวเพื่อเข้าสอบในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 (ตึกเก่า) โรงพยาบาลจะนะ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

 

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Facebook