Get Adobe Flash player

เมนู

ผลงานวิชาการ

Data Center

สำหรับเจ้าหน้าที่

ล็อกอิน

คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

          วันที่ 1 กันยายน 2565 โรงพยาบาลจะนะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุ ประจำปี 2565 โดยมีทีมแพทย์, พยาบาล, เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ,เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.จะนะและอาสาสมัครหน่วยกู้ชีพเครือข่าย อ.จะนะ เข้าร่วมในการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง
         สำหรับการซ้อมแผนการรองรับอุบัติภัยหมู่ในครั้งนี้ จัดซ้อมเพื่อประเมินความพร้อมของอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการใช้งานของบุคลากร,เจ้าหน้าที่และความพร้อมของโรงพยาบาลในการรับมือกับอุบัติภัยที่มีผู้บาดเจ็บจำนวนมาก รวมทั้งเป็นการซักซ้อมในเรื่องของประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้ทันท่วงทีและการอำนวยการด้านการจราจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

enlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightened

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Facebook