Get Adobe Flash player

การดำเนินการสอบคัดเลือกในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา

ได้เสร็จสิ้นแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมสูงสุด ดังรายละเอียดแนบท้าย

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่สอบได้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลจะนะ

ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 – 10.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา

ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายให้มารายงานตัวเพื่อเข้าสอบในวันที่ 13  กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 น.

ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 (ตึกเก่า) โรงพยาบาลจะนะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายให้มารายงานตัวเพื่อเข้าสอบในวันที่ 4  กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 น.

ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 (ตึกเก่า) โรงพยาบาลจะนะ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลจะนะ

ตั้งแต่วันที่ 1 - 8 กรกฎาคม 2559 ในเวลาราชการ

ภาคเช้าเวลา 08.00 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.00 น.

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลจะนะ

ตั้งแต่วันที่ 21 - 30 มิถุนายน 2559 ในเวลาราชการ

ภาคเช้าเวลา 08.00 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.00 น.

ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Facebook