Get Adobe Flash player

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ในตำแหน่งพนักงานขับรถ

ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายให้มารายงานตัวเพื่อเข้าสอบในวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2563 เวลา 08.30 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 (ตึกเก่า) โรงพยาบาลจะนะ

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง ดังนี้

  • พนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา
  • ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลจะนะ
ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม 2563 ในเวลาราชการ
ภาคเช้าเวลา 08.00 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.00 น.

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลจะนะ
ตั้งแต่วันที่ 17 - 25 กุมภาพันธ์ 2563 ในเวลาราชการ
ภาคเช้าเวลา 08.00 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.00 น.

การดำเนินการสอบคัดเลือกในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตราได้เสร็จสิ้นแล้ว ดังรายละเอียดแนบท้าย

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่สอบได้ลำดับ 1 มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว

ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลจะนะ ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 10.00 น.

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
เจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลจะนะ
ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. - 13 ธ.ค. 2562 ในเวลาราชการ
ภาคเช้าเวลา 08.00 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.00 น.

การดำเนินการสอบคัดเลือกในตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตราได้เสร็จสิ้นแล้ว ดังรายละเอียดแนบท้าย

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่สอบได้ลำดับ 1 มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว

ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลจะนะ ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 10.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ในตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายให้มารายงานตัวเพื่อเข้าสอบในวันที่ 22 ตุลาคม  2562 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 (ตึกเก่า) โรงพยาบาลจะนะ

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่พนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลจะนะ
ตั้งแต่วันที่ 8 - 18 ตุลาคม 2562 ในเวลาราชการ
ภาคเช้าเวลา 08.00 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.00 น.

หน้า

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Facebook