Get Adobe Flash player

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมา เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

  1.  ตำแหน่งพนักงานพิมพ์  จำนวน  1 อัตรา
  2.  ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์  จำนวน  1 อัตรา
  3. ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย  จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลจะนะ

ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Facebook