Get Adobe Flash player

คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

การดำเนินการสอบคัดเลือกในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตราได้เสร็จสิ้นแล้ว ดังรายละเอียดแนบท้าย

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่สอบได้ลำดับ 1 - 3 มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว

ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลจะนะ ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 10.00 น.

รายชื่อผู้สอบผ่าน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Facebook