Get Adobe Flash player

คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายให้มารายงานตัวเพื่อเข้าสอบในวันที่ 9 สิงหาคม  2562 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 (ตึกเก่า) โรงพยาบาลจะนะ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Facebook