Get Adobe Flash player

เมนู

ผลงานวิชาการ

Data Center

สำหรับเจ้าหน้าที่

ล็อกอิน

คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

“แปลงแสงจากฟ้ามาเป็นแสงไฟ สาดส่องไปให้ถึงผู้ป่วย เงินของท่านเพียง 170 บาท ครบ 10,000 คน ช่วยสร้างพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ ขนาด 52 kw มูลค่า 1 ล้าน 7 แสนบาท ให้แก่ รพ.จะนะได้”
"หลังคาโซลาร์เซลล์แห่งนี้ไม่ได้เพียงแค่ผลิตกระแสไฟฟ้า แต่นี่คือต้นแบบในการใช้พลังงานทางเลือก โดยสร้างการมีส่วนร่วม และสร้างความตระหนักรู้ เพื่อการใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน"

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Facebook