Get Adobe Flash player

เมนู

ผลงานวิชาการ

Data Center

สำหรับเจ้าหน้าที่

ล็อกอิน

คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งดังนี้

1. นักกายภาพบำบัด                      จำนวน  1 อัตรา

2. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม               จำนวน  1 อัตรา

3. เจ้าพนักงานเวชสถิติ                  จำนวน  1 อัตรา

4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี       จำนวน  1 อัตรา

5. ผู้ช่วยทันตแพทย์                      จำนวน  3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลจะนะ
ตั้งแต่วันที่  20 - 26 พฤษภาคม 2565 ในเวลาราชการ
ภาคเช้าเวลา 08.00 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Facebook