Get Adobe Flash player

เมนู

ผลงานวิชาการ

Data Center

สำหรับเจ้าหน้าที่

ล็อกอิน

คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ในตำแหน่งดังนี้

         1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา
         2. ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา
         3. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
         4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายให้มารายงานตัวเพื่อเข้าสอบในวันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 (ตึกเก่า) โรงพยาบาลจะนะ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Facebook