Get Adobe Flash player

เมนู

ผลงานวิชาการ

Data Center

สำหรับเจ้าหน้าที่

ล็อกอิน

คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ในตำแหน่งดังนี้
1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 4 อัตรา
2. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (แพทย์แผนจีน) จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา

ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายให้มารายงานตัวเพื่อเข้าสอบในวันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 (ตึกเก่า) โรงพยาบาลจะนะ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Facebook