Get Adobe Flash player

คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

การดำเนินการสอบคัดเลือกในตำแหน่งดังนี้
- พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
- พนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
ได้เสร็จสิ้นแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ดังรายละเอียดแนบท้าย
รายชื่อผู้สอบผ่าน 

 

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Facebook