Get Adobe Flash player

คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ในตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี, พนักงานทำความสะอาด

ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายให้มารายงานตัวเพื่อเข้าสอบ วันที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 08.30 น.

ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 (ตึกเก่า) โรงพยาบาลจะนะ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Facebook